Blastx matches gi|1245689

BLASTX Tue Apr 9 16:31:18 EDT 1996

>gi|1245689 (U53181) coded for by C. elegans cDNA yk103h12.5; coded for by C.
      elegans cDNA yk106g3.5; coded for by C. elegans cDNA cm13b8; coded
      for by C. elegans cDNA yk106g3.3; coded for by C. elegans cDNA
      yk103h12.3 [Caenorhabditis elegans]
      Length = 385

 Plus Strand HSPs:

 Score = 171 (78.7 bits), Expect = 3.9e-27, Sum P(4) = 3.9e-27
 Identities = 28/70 (40%), Positives = 48/70 (68%), Frame = +3

Query: 17172 EGFTFRKSILIGKTDLGPLEVRATMEQLADNYKGSSYNLITKNCNHFCDETCIKLTGNPI 17351
       E F F++SI++G+T+  ++R ++ L ++++G Y+LI++NCNHF   +LTG I
Sbjct:  90 ETFKFKESIVVGETERSTSDIRKLIKSLGEDFRGDRYHLISRNCNHFSAVLARELTGKDI 149

Query: 17352 PSWVNRLARI 17381
       P W+NRLA +
Sbjct:  150 PGWINRLANL 159

 Score = 86 (39.6 bits), Expect = 3.9e-27, Sum P(4) = 3.9e-27
 Identities = 14/27 (51%), Positives = 18/27 (66%), Frame = +3

Query: 17094 VHGIEYAYGAHEYPSTGIFEGEPKQCE 17174
       V G+EYAYG H Y +G+FE P+ E
Sbjct:  60 VFGVEYAYGGHPYQFSGVFENSPQDAE 86

 Score = 85 (39.1 bits), Expect = 3.9e-27, Sum P(4) = 3.9e-27
 Identities = 16/33 (48%), Positives = 23/33 (69%), Frame = +2

Query: 16784 RGNVPVYLNVYDLTPINGYAYWLGLGVYHSGVE 16882
       R  V LNVYD+ +N YA +G+G++HSG+E
Sbjct:  27 RRKTVVRLNVYDMYWLNDYASNIGVGIFHSGIE 59

 Score = 36 (16.6 bits), Expect = 3.9e-27, Sum P(4) = 3.9e-27
 Identities = 9/23 (39%), Positives = 14/23 (60%), Frame = +2

Query: 17837 LTSVSSRERSTIATPSSSSSSPS 17905
       +++ SS    +PSSSSS+ S
Sbjct:  226 MSASSSNSDRICMSPSSSSSASS 248

 Score = 36 (16.6 bits), Expect = 3.9e-27, Sum P(4) = 3.9e-27
 Identities = 6/16 (37%), Positives = 11/16 (68%), Frame = +1

Query: 17584 DLKDFIFMRMIDKNSF 17631
       ++ FI+ R + +NSF
Sbjct:  364 NITGFIYFRFLAENSF 379